Headquarter Opening Hours

18:15
19:15
19:30
20:30
22:00

 

Mon

 

Tue
Children’s Kung Fu
Tai Chi / Chi Kung
Tai Chi Chuan

 

Wed

 

Thu
Children’s Kung Fu
Tai Chi / Chi Kung
Tai Chi Chuan Martial

 

Fri
Wubaomen Chi Kung
Tai Chi Chuan

 

Sat

 

Sun

 

Children’s Kung Fu: Tuesdays and Thursdays (18:15-19:15)
Tai Chi / Chi Kung: Tuesdays and Thursdays (19:30-20:30)
Wubaomen Chi Kung: Fridays (19:30-20:30)
Tai Chi Chuan: Tuesdays and Fridays (20:30-22:00)
Tai Chi Chuan Martial: Thursdays (20:30-22:00)